Määräysluonnos todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa

01.02.2023

Opetushallitus 30.1.2023

Ammatillisen koulutuksen asetuksen 14 §:n lisättiin uusi 5. momentti, jossa säädetään arvosanan korottamisen johdosta annettavasta todistuksesta. Ammatillisen koulutuksen asetuksen 14 §:ään tehdyn muutoksen pohjalta Opetushallitus on muuttanut määräystä todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa. Muutos tulee voimaan 1.7.2023.

Ammatillisen perustutkinnon korotettujen arvosanojen huomioiminen ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa on tärkeä uudistus, jonka Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE katsoo edistävän ammatillisen tutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin siirtymistä.

AMKE korostaa, että ohjeiden ammatillisen koulutuksen järjestäjille todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista tulee olla selkeät ja yksiselitteisesti tulkittavat. Tämä on opiskelijan oikeusturvan kannalta erittäin tärkeää, koska virheellisesti tai puutteellisesti laadituilla todistuksilla on suora vaikutus korkeakouluhakuihin ja todistusvalintaan. Lisäksi virheellisten tietojen korjaaminen jälkikäteen työllistää sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, että ammattikorkeakouluja. AMKE esittää, että Opetushallitus järjestää ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja ammattikorkeakouluille yhteistä koulutusta muutoksista.

Onnistuneen toimeenpanon kannalta on keskeistä, että järjestelmätoimittajat toteuttavat tarvittavat muutokset hyvissä ajoin opiskelijahallintojärjestelmiin.

Lataa lausunto tästä