Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden muutoksesta

22.03.2023

Opetushallitus 21.3.2023

Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden muutoksesta

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää hyvänä, että Opetushallitus seuraa uuden tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden ja toimeenpanon tilannetta ja tekee tarvittavia korjauksia koulutuksen järjestäjiltä tulleiden palautteiden perusteella.

1.4 Koulutuksen muodostuminen

Luonnoksessa on selkiytetty TUVA-koulutuksen vähimmäislaajuutta. Esityksen mukaan opiskelija voi osallistua TUVA-koulutukseen lyhyemmän ajanjakson kuin 38 viikkoa. Koulutuksen vähimmäislaajuus olisi yksi viikko. Lisäksi esitetään, että jatkossa kaikki koulutuksen osat olisivat valinnaisia.

AMKE pitää muutosesityksiä kannatettavina. Kun kyseessä on nivelvaiheen koulutus, on perusteltua, se voidaan suunnitella joustavasti opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

3.3 Todistukset

Luonnoksessa todistusmääräystä on pyritty selkiyttämään kuvaamalla todistusten antaminen sekä tarkentamalla todistukseen suoritetuista opinnoista merkittäviä tietoja.

Esityksen mukaan koulutuksen päättämisellä tarkoitetaan tilannetta, jolloin opiskelija on suorittanut hyväksytysti henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan tavoitteeksi asetetut koulutuksen osat. Todistuksen antamisesta tutkinnon osista ohjeistetaan seuraavasti: ”Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen, hänelle annetaan todistus ennen keskeyttämistä suoritetuista koulutuksen osista. - - - Koulutuksen järjestäjän tulee antaa todistus suoritetuista koulutuksen osista myös opiskelijan pyynnöstä. (1215/2020, 16 §.)” AMKE katsoo, että ohjeistusta pitää selkiyttää tältä osin.

Esityksen mukaan koulutuksen järjestäjä jatkossa antaisi todistuksen pyynnöstä, mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa suorittamatta yhtään koulutuksen osaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. AMKE pitää ehdotettua täsmennystä kannatettavana.

Lataa lausunto tästä