Kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien indeksitarkistuksista sekä lapsilisälain muuttamisesta

27.10.2023

Sivistysvaliokunta 26.10.2023

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027. Näihin etuuksiin lukeutuu mm. opintoraha.

Ehdotetusta indeksitarkistusten jäädytyksestä johtuen opintotuen määriin ei tehtäisi tarkistuksia vuosina 2024–2027, jolloin opiskelijan tulot laskisivat 82,93 e/kk. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry vastustaa esitystä opintorahan indeksikorostusten jäädyttämisestä.

Indeksijäädytykset ovat käytännössä leikkaus opintotukeen, jolloin mm. alaikäiset oppivelvolliset voivat joutua turvautumaan opintolainaan. Opintolainan nostamiseen kannustava opintotukijärjestelmä lisää näin ollen taloudellista eriarvoisuutta opiskelijoiden välille.

Hallitusohjelman mukaan koulutuksen keskeyttämistä toisella asteella vähennetään määrätietoisesti. AMKE ry toteaa, että ammatillisessa koulutuksessa yli 18-vuotiailla merkittävä opintojen keskeyttämisen syy on työllistyminen. Riittävän opintorahan varmistaminen on yksi tärkeä tekijä opintojen keskeyttämisen ehkäisemisessä.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Lisätiedot: asiantuntija Peter Pahlman, 040 015 1324, peter.pahlman@amke.fi

Lataa lausunto tästä