Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

05.05.2022

Sivistysvaliokunta, 5.5.2022

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE tarkastelee lausunnossaan yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomusta eduskunnalle erityisesti ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 62 prosenttia on yli 20-vuotiaita.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittaa eduskunnalle, että koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta puuttua oppilaisiin ja opiskelijoihin kohdistuvaan häirintään tulisi säätää lailla. AMKE ei kannata esityksen ulottamista ammatilliseen koulutukseen. Lakiin ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 on juuri tehty muutoksia, jotka parantavat mahdollisuuksia puuttua myös häirintään. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022.

Lataa lausunto tästä