Valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026

23.05.2022

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto, 23.5.2022

Määräaikainen tulevaisuusinvestointi loppuu tänä vuonna. Ammatillisen koulutuksen kehystä esitetään nostettavaksi 50 M€ ensi vuodesta lähtien. Oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen toimeenpanoon varataan 102 M€ vuonna 2023 ja 129 M€ vuodesta 2024 lukien.

Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamista koskevaan kokeiluun osoitetaan vuosina 2022—2024 vuosittain 5 M€. Hoitajamitoituksen muutokseen vastaamiseksi uusien lähihoitajien koulutukseen varataan jo aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti 30 milj. euroa v. 2023 ja 16,5 milj. euroa v. 2024.

50 M€ rahoituslisäys sekä kehyskaudelle suunnitellut määräaikaiset rahoituslisäykset huomioiden, tulee ammatillisen koulutuksen vuotuinen määräraha pienemään useille kymmenillä miljoonilla euroilla kehyskauden loppuun mennessä nykytasoon nähden. Suunnitelman mukaan koko opetus- ja kulttuuriministeriön kehys tulee pienemään 186 M€ vuoteen 2026 mennessä.

Lataa lausunto tästä