Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

17.02.2022

Sivistysvaliokunta, 17.2.2022

Selonteossa linjataan valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaa kansainvälisesti, Euroopan unionissa sekä kansallisesti. Selonteko kuvaa ja linjaa toimia, joilla julkinen valta turvaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa.

AMKE pitää tärkeänä, että vähemmistöjen syrjinnän ehkäisyä. Kasvatuksella ja koulutuksella on tärkeä tehtävä suhtautumisessa eri väestöryhmiin. Työelämän moninaistuminen ja työhön johtavan maahanmuuton tarve kasvaa väestön ikääntyessä, mikä edellyttää syrjinnän vastaisia toimia. Toimia on tärkeä saada mukaan ammatillisen koulutuksen arkeen.

 

Lataa lausunto tästä