Toinen luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi

16.09.2022

Valtioneuvosto, lausuntopalvelu, 16.9.2022

Digikompassi kattaa neljä osa-aluetta 1) osaamisen, 2) infrastruktuurin, 3) yritysten ja 4) julkisten palvelujen kehittämisen. Se koskee laajasti eri yhteiskunnallisia toimijoita ja on siten kattava. AMKE pitää kansallisen tason suunnitelmia hyvinä, mutta toimeenpanon kannalta on tarpeellista tehdä vielä toimialakohtaisia tarkennuksia. Näin on toimittu mm. Afrikka-strategian kanssa.

AMKE pitää tärkeänä tyttöjen/naisten osuuden kasvattamista ICT-alalle. Samalla AMKE kuitenkin muistuttaa, että työmarkkinoiden sukupuolittuneisuus on laajempi monia toimialoja koskeva ongelma, johon tulisi pyrkiä vaikuttamaan kokonaisuudessaan.

AMKE kannattaa myös tavoitetta, että työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto Suomeen on sujuvaa ja houkuttelevaa. Tähän mennessä toimenpiteet ovat kuitenkin kohdentuneet korkeakoulutettuihin, vaikka työpaikoilla on pulaa myös ammattiosaajista.

AMKE kannattaa digitalisaatioon ja digivihreään siirtymään liittyvien osaamisvaatimusten (sis. kyber- ja dataosaaminen) integroimista kaikille koulutusasteille.

Ammatilliselle koulutukselle tulee laatia oma digivisio korkeakoulujen tapaan laaja-alaisessa yhteistyössä.

Lataa lausunto tästä