Tilannekatsaus Ukrainan ja Venäjän tilanteen vaikutusten huomioimisesta koulutuksessa

01.06.2022

Sivistysvaliokunta, 1.6.2022

AMKE ry teki sivistysvaliokunnalta saamansa asiantuntijalausuntopyynnön perusteella jäsenilleen kyselyn Ukrainan ja Venäjän sodan vaikutusten huomioimisesta toiminnassaan. Saimme hyvän otoksen vastauksia. Niiden perusteella voidaan luoda yleiskuva tilanteesta.

Ukrainasta tulevia tilapäisen suojelun tarpeessa olevia henkilöitä on ammatillisen koulutuksen eri palveluissa vielä vähän. Määrä vaihtelee muutamasta henkilöstä muutamaan kymmeneen. Lähes kaikki ovat naisia. Koulutuspalvelut on toteutettu olemassa olevalla rahoituksella. Koulutuksen järjestäjät arvoivat, että syksyllä ukrainalaisten koulutus- ja muiden ammatillisen koulutuksen palveluiden tarve kasvaa, kun tänne alkuvuoden aikana tulleet ovat löytäneet paikkansa maassamme.

Eräs koulutuksenjärjestäjä totesi, että monet tulijoista ovat asettautuneet yksityismajoituksiin ja kausityöhön mm. maatalous- ja puutarha-alalle. Syksyllä tilanne saattaa muuttua merkittävästi, kun kausityön tarve maataloudesta poistuu.

Mikäli ukrainalaisten määrä ammatillisen koulutuksen eri palveluissa kasvaa merkittävästi, tulee hallituksen ohjata palveluihin lisämäärärahaa.

Lataa lausunto tästä