Terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

07.06.2022

Sivistysvaliokunta, 7.6.2022

AMKE pitää tärkeänä, että hoitotakuu koskee myös opiskelijahuoltoa. Sen sijaan AMKE on pettynyt, että psykoterapia ja muut psykososiaaliset hoidot ovat rajattu hoitotakuun ulkopuolelle. Nykyisin nuorten mielenterveysongelmat kyetään tunnistamaan aikaisempaa paremmin, mutta hoidon saatavuus on ollut riittämätön. Positiivista on, että malli mahdollistaa ns. matalan kynnyksen terapian, jolla tarkoitetaan esimerkiksi yleistä ja lyhytaikaista keskusteluapua internetin chat-palvelussa.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen vuoden 2021 kouluterveyskyselyssä ammatillisen koulutuksen nuorista opiskelijoista kolmannes vastasi olleensa huolestunut omasta mielialastaan, viidennes kertoi kokeneensa masennusta sekä ahdistuneisuutta joka kuudes. Eläketurvakeskuksen (ETK) mukaan mielenterveyssairaudet ovat olleet yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen vuodesta 2019 lähtien. ETK:n mukaan mielenterveyssyistä jäädään usein eläkkeelle keskimäärin nuorempana, ja myös paluu työelämään on muihin sairausryhmiin verrattuna harvinaisempaa.

AMKE esittää, että ns. terapiatakuu toteutetaan osana hoitotakuuta, jotta myös pidempikestoinen hoito olisi mahdollista.

Lataa lausunto tästä