Suomen digitaalinen kompassi

17.11.2022

Sivistysvaliokunta 17.11.2022

Digitaalisella kompassilla on tarkoitus laatia kansallinen strategia digitalisaatiolle ja datataloudelle vuoteen 2030. Tavoitteena on luoda yhteinen kansallinen visio ja tavoitteet.

Digikompassi on Suomelle vaikuttamisen väline EU:ssa ja kansainvälisesti. Suomen digikompassi perustuu EU:n digikompassiin, mutta siinä on huomioitu Suomen erityispiirteet ja kansalliset tavoitteet.

Osaaminen on avaintulosten saavuttamisen perusedellytys, koska yritysten ja julkisen hallinnon digitaalisten palveluiden toimivuus edellyttää 1) riittävää osaamista rakentaa nämä palvelut sekä 2) käyttäjillä tulee olla riittävät valmiudet hyödyntää uusia palveluita. Tavoite ”Suomi on digitaalisesti sivistynyt maa” on AMKEn mielestä onnistunut.

AMKE pitää tärkeänä tyttöjen/naisten osuuden kasvattamista ICT-alalle. Samalla AMKE kuitenkin muistuttaa, että työmarkkinoiden sukupuolittuneisuus on laajempi monia toimialoja koskeva ongelma, johon tulisi pyrkiä vaikuttamaan kokonaisuudessaan.

AMKE kannattaa myös tavoitetta, että työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto Suomeen on sujuvaa ja houkuttelevaa. Tähän mennessä toimenpiteet ovat kuitenkin kohdentuneet korkeakoulutettuihin, vaikka työpaikoilla on pulaa myös ammattiosaajista.

AMKE kannattaa digitalisaatioon ja digivihreään siirtymään liittyvien osaamisvaatimusten (sis. kyber- ja dataosaaminen) integroimista kaikille koulutusasteille.

Ammatilliselle koulutukselle tulee laatia oma digivisio korkeakoulujen tapaan laaja-alaisessa yhteistyössä.

Lataa lausunto tästä