Romanikielen asema Suomessa

08.09.2022

Opetushallitus, lausuntopalvelu, 8.9.2022

AMKE pitää tärkeänä, että romanien mahdollisuutta oman kielensä käyttämiseen niin jokapäiväisessä elämässä kuin koulutuksessa edistetään. Tärkeää on myös jatkuva kielen kehittäminen. Tämä lisää romanien kielellisiä oikeuksia ja parantaa myös heidän yhteiskunnallisen tasa-arvon kokemustaan.

Monissa ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, joka sisältää koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen, perhepäivähoidon, romanityön, kasvatuksen ja ohjauksen osaamisalat. Tutkinnon perusteiden mukaan tutkinnon suorittanut voi työskennellä alan vaativissa tehtävissä eri-ikäisten kasvatus- ja ohjaustyössä, eri koulutusasteilla ja -muodoissa, eri hallinnon aloilla sekä vapaa-ajan toiminnassa.

AMKEn näkemyksen mukaan mahdollisuus vahvistaa kielellistä ja muuta kulttuuri-identiteettiä ammatillisessa koulutuksessa edistää romanien sitoutumista koulutukseen, vähentää keskeyttämisiä ja vahvistaa ammatti-identiteettiä.

AMKE pitää toimenpide-esityksiä romanikielen elvyttämiseksi kannatettavina. Toivomme kuitenkin, että esityksiin lisätään vielä painokkaammin romanien hakeutumista toisen ja korkea-asteen opintoihin edistäviä toimenpiteitä. Tällaisena toimena esimerkiksi romanitaustaisten ammattiopettajien koulutuksen vahvistaminen ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.

Lataa lausunto tästä