Oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

13.05.2022

Sivistysvaliokunta, 12.5.2022

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää hyvänä, että oppivelvollisuuslakiin ja siihen liittyviin lakeihin tehdään muutoksia lain toimeenpanon yhteydessä havaittujen epäkohtien perusteella. Oppivelvollisuuslaki laadittiin erittäin kiireisellä aikataululla, joten on mahdollista, että uusia korjaustarpeita ilmenee toimeenpanon edetessä. Opetushallinnon ja koulutuksen järjestäjien välinen vuoropuhelu on tärkeää näiden tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi.

AMKE kannattaa ehdotusta, että Suomessa opiskelutarkoituksessa oleskelevia alaikäisiä ei katsota oppivelvollisiksi. Hakijoita tulee tiedottaa lakimuutoksesta yhteishaun ja jatkuvan haun yhteydessä.

Lataa lausunto tästä