Oppivelvollisuuslain muuttaminen ja siihen liittyvät lait

25.02.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 18.2.2022

AMKE kannattaa ehdotusta, että Suomessa opiskelutarkoituksessa oleskelevia alaikäisiä ei katsota oppivelvollisiksi. Hakijoita tulee tiedottaa lakimuutoksesta yhteishaun ja jatkuvan haun yhteydessä.

AMKE kannattaa ehdotusta, että 17 vuotta täyttäneet oppivelvolliset voisivat suorittaa oppivelvollisuutta myös lasten perusopetuksessa. Ennen oppivelvollisuuslain voimaantuloa kunnat saivat tapauskohtaisesti ja harkinnanvaraisesti mahdollistaa perusopetuksen suorittamisen loppuun lasten perusopetuksessa myös 17 vuotta täyttäneille. Osalle ilman perusopetuksen päättötodistusta jäävistä nuorista tämä olisi tarkoituksenmukaisin vaihtoehto esimerkiksi erityisen tuen tarpeen tai vaikean elämäntilanteen vuoksi.

Lataa lausunto tästä