Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttaminen sekä eräät siihen liittyvät lait

02.03.2022

Sivistysvaliokunta, 2.3.2022

AMKE pitää positiivisena, että lausuntokierroksen palautteen perusteella oppilas- ja opiskeluhuoltolain 16 §:n muutosehdotuksesta yhteydenoton suostumusperustaisuudesta luovuttiin ja säännös pidettäisiin pääosin nykytilan mukaisena.

Toiseksi AMKE on tyytyväinen, että opiskeluhuoltopalvelujen valtakunnalliseen ohjausvastuu säilyy Opetushallituksen ja Työ- ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisenä.

Kolmanneksi AMKE pitää hyvänä, että alueellisten yhteistyöryhmien koollekutsujana toimii hyvinvointialue. AMKE muistuttaa, että kaikkien eri koulutusalojen edustus tulee olla mukana yhteistyöryhmässä. Kunnat ovat pieni vähemmistö ammatillisen koulutuksen järjestäjissä, koska suurin osa on koulutuskuntayhtymiä tai yksityisoikeudellisia järjestäjiä.
 

Lataa lausunto tästä