Opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskeva selvitys

25.03.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 25.3.2022

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE katsoo, että selvityshenkilöt ovat kuvanneet opettajarekisterin hyötyjä ja käyttötarkoitusta kapeasti koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Tarvetta perustellaan erityisesti työvoimatarpeiden ennakointiin ja rekrytointiin liittyvillä hyödyillä.

AMKE pitää keskeisimpänä haasteena sitä, että opettajarekisterin hyödyt ovat vähäiset suhteessa rekisterin kokonaiskustannuksiin ja koulutuksen järjestäjille aiheutuvaan työmäärään. Esimerkiksi raportissa kuvatut opettajarekisterin hyödyt rekrytoinnin tukena eivät ole vakuuttavia. Koulutuksen järjestäjät hyödyntävät rekrytoinnissa monipuolisesti erilaisia työnhakukanavia. Tarvittavat kelpoisuudet selvitetään hakuprosessin yhteydessä hakijalta itseltään.

Lataa lausunto tästä