Luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi

13.05.2022

Valtioneuvosto, lausuntopalvelu, 13.5.2022

Digitaalisella kompassilla on tarkoitus laatia vuoteen 2030 ulottuvaa kansallista strategista etenemissuunnitelmaa. Tavoitteena on luoda digitalisaatiolle ja datataloudelle yhteinen kansallinen visio ja tavoitteet vuoteen 2030.

Digikompassi on Suomelle vaikuttamisen väline EU:ssa ja kansainvälisesti. Suomen digikompassi perustuu EU:n digikompassiin, mutta siinä on huomioitu Suomen erityispiirteet ja kansalliset tavoitteet.

Pääosin haasteet ja mahdollisuudet Suomessa korkean osaamisen ja pitkälle kehittyneen teknologian hyödyntämisessä sekä kaupallistamisessa on tunnistettu hyvin.

Haasteista AMKE haluaa korostaa tietosuojan merkitystä. Tietosuojan tulkinnat ja käytänteet ovat tiukentuneet entisestään, vaikka uusia säädösmuutoksia ei ole tehty. Liian tiukka sääntely aiheuttaa ongelmia niin yrityksille kuin julkisen hallinnon toimijoille. Omadata-periaate tulee olla keskiössä ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä, eikä tietosuojan rajoitteilla tai niiden tulkinnoilla tule luoda tarpeettomia esteitä.

Lataa lausunto tästä