Lukiokoulutuksen laatustrategian luonnos

03.10.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 29.9.2022

Lukiokoulutuksen laatustrategian tavoitteena on luoda yhdensuuntaiset periaatteet ja suuntaviivat lukiokoulutuksen eri toimijoiden laadunhallinnalle ja sen johtamiselle. Laatustrategian avulla tuetaan valtakunnallisella tasolla lukiokoulutuksen järjestäjien systemaattista jatkuvaa laadun kehittämistä.

AMKE pitää tärkeänä, että myös lukiokoulutukseen valmistellaan laatustrategia. Ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa ja arviointia on kehitetty pitkäjänteisesti. Kansallinen ammatillisen koulutuksen laatustrategia ”Kohti huippulaatua” päivitettiin viimeksi vuonna 2019.

AMKE katsoo, että laatustrategia jää melko yleiselle tasolle. Riskinä on tällöin, että se ei palvele tarkoitetulla tavalla opetuksen järjestäjiä laadunhallinnan kehittämisessä.

AMKE pitää laatustrategiassa ansiokkaana sitä, että keskiöön on nostettu opiskelijan oppimisen ja osaamisen vahvistaminen sekä lukioyhteisön hyvinvointi.

Lataa lausunto tästä