Kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua annetun lain muuttamisesta

05.08.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, lausuntopalvelu 5.8.2022

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE kannattaa hallituksen esitystä.

Suomeen on saapunut noin 30 000 Ukrainasta sodan myötä pakenemaan joutunutta henkilöä, jolle on myönnetty tilapäistä suojelua.

Kotoutumislakia koskevalla lakiehdotuksella pyritään turvaamaan Ukrainasta sotaa pakenevien henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestäminen kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Esityksen tavoitteena on turvata tilapäistä suojelua saavien palveluiden sujuva jatkuvuus sekä varmistaa tilapäistä suojelua saavien asumisen järjestäminen kunnassa. Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa kustannusten korvaaminen kunnille valtion varoista tilapäistä suojelua saavien palveluiden järjestämiseksi sekä mahdollistaa kotoutumislaissa säädetty kuntaan osoittaminen myös tilapäistä suojelua saavien henkilöiden osalta.

Lataa lausunto tästä