Jatkuvan oppimisen sanasto

21.01.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö, lausuntopalvelu, 21.1.2022

Jatkuvan oppimisen sanastossa esitetään noin 60:n jatkuvaan oppimiseen liittyvän käsitteen tiedot. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.
 

Lataa lausunto tästä