Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2023

29.09.2022

Sivistysvaliokunta, 29.9.2022

Vuoden 2023 hallituksen talousarvioesityksessä ammatilliseen koulutukseen esitetään valtionosuudeksi 1 032,8 M€, johon sisältyy 50 M€ kehysrahoituksen korotus. Oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon jatkaminen nostaa rahoitusta 9,2 M€. Indeksikorotus on aikaisempia vuosia suurempi 3,7 prosenttia eli 33,4 M€. Määräaikaista rahoitusta on yhteensä n. 38 M€ hoitoalan koulutuksiin. Kokonaisrahoitus on 2,055 miljardia euroa. Nimellinen kokonaisrahoitus nousee vuoteen 2022 verrattuna n. 17,5 M€. Koronakriisi vaikuttaa edelleen toimintaan oppimis- ja hyvinvointivajeen kirimisessä, johon on vastattu tänä vuonna mm. toisessa lisätalousarviossa 26 M€ panostuksella.

Talousarvioesityksessä esitetään lisäksi 7,8 M€ hoiva-avustajakoulutukseen työvoimakoulutuksena. Myös Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselle (JOTPA) esitetään 11,8 M€ hoiva-avustajakoulutukseen. AMKEn näkemyksen mukaan tällainen rahoituksen pirstaleisuus lisää vain tarpeettomasti hallinnollista työtä. JOTPAn toiminnan kohteena ovat työssä olevat ja työvoiman ulkopuoliset. On hyvin epätodennäköistä, että koko rahoitusta varten löytyisi uusia opiskelijoita, vaikka JOTPAn rahoitus mahdollistaa esimerkiksi hakevan toiminnan ja laajemman kielikoulutuksen. AMKE pitää myös epäjohdonmukaisena ja kyseenalaisena OKM:n linjausta, että tämän vuoden lähihoitajakoulutukseen suunnatussa rahoituksessa (43 M€) erikseen kielletään sen käyttäminen hoiva-avustajakoulutukseen.

AMKE muistuttaa, että myös muilla toimialoilla on työvoimapulaa, esimerkiksi Teknologiateollisuus ry on arvioinut syyskuussa 2021 osaajatarveselvityksessään, että ammatillisesta koulutuksesta valmistuneiden määrä tulisi yli kaksinkertaistaa, jotta alan työvoimatarpeeseen voitaisiin vastata.

Rahoituksen määräaikaisuudet, pirstaleisuus ja lukuisat rahoitushaut vaikeuttavat pitkäjänteisen toiminnan toteuttamista ja kehittämistä. AMKE esittää, että jatkossa rahoitus jaettaisiin pääosin yleiskatteellisina valtionosuuksina lukuisten hakukierrosten sijaan.

Lataa lausunto tästä