Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2023

30.09.2022

Valtiovarainvaliokunta, sivistys- ja tiedejaosto, 30.9.2022

Oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanossa elokuussa alkoi toinen toimintavuosi. Uutena nivelvaiheen koulutusmuotona alkoi tutkintoon valmentava koulutus (TUVA), joka yhdisti perusopetuksen lisäopetuksen sekä ammatillisen lukioon valmentavat koulutukset. Ikäluokasta kaikille nuorille on tarjolla riittävästi aloituspaikkoja. Opiskelupaikkojen löytäminen kaikille hakijoille on sujunut pääosin hyvin pandemiasta huolimatta kaikkialla Suomessa. Suurin haaste on ollut vaativan erityisen tuen opiskelupaikkojen riittävyydessä. Tähän ongelmaan on jo osittain vastattu. Paikkojen lisäämiseen ei ole kuitenkaan tarjottu lisärahoitusta vaan nykyisestä rahoituksesta on allokoitu suurempi määrä tähän tarkoitukseen. Käytännössä jatkuvan oppimisen koulutuksen osuudesta on leikattu.

AMKEn keväällä 2021 tekemän jäsenkyselyn mukaan ammatillisen koulutuksen järjestäjistä 94 prosenttia pitää OKM:n arviota ammatillisen koulutuksen maksuttomuuden kustannuksista riittämättömänä. AMKE tekee uuden kyselyn oppivelvollisuuden vaikutuksista loppuvuonna. Kokonaisuudessaan rahoituksen riittävyyttä on vielä vaikea arvioida, koska tietoa on kertynyt vielä varsin vähän ja esimerkiksi opiskeluvälineiden kierrätysastetta ei tiedetä. AMKE muistuttaa, että kustannukset tulee korvata hallitusohjelman lupauksen mukaisesti koulutuksen järjestäjille, koska nykyisten tietojen perusteella rahoitus on todennäköisesti riittämätön.

AMKE teki keväällä 2022 jäsenkyselyn, jonka vastaajista 81 prosenttia kertoo tekevänsä TKI-toimintaa. Vastaajista 80 prosenttia arvioi TKI-toiminnan roolin kasvavan lähitulevaisuudessa. AMKE esittää, että rakennerahastojen arvonlisävero tulee kompensoida ammatillisen koulutuksen järjestäjille omarahoitusosuuden osalta kuten korkeakouluille.

Rahoituksen määräaikaisuudet, pirstaleisuus ja lukuisat rahoitushaut vaikeuttavat pitkäjänteisen toiminnan toteuttamista ja kehittämistä. AMKE esittää, että jatkossa rahoitus jaettaisiin pääosin yleiskatteellisina valtionosuuksina lukuisten hakukierrosten sijaan.

Lataa lausunto tästä