Asetusehdotus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 24 §:n muuttamisesta

31.10.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 31.10.2022

AMKE kannattaa asetusehdotusta aikataulun muuttamisesta, koska raportointi osa-aikaisista työelämäjaksoista (koulutus- ja oppisopimukset) sisältää puutteita tietovarannossa. Aikataulun siirtäminen mahdollistaa tietojärjestelmän puutteiden korjaukset ja kirjauskäytänteiden yhtenäistämisen. Tämä takaa rahoituslaskennan perustana olevan tiedon oikeudellisuuden.

Lataa lausunto tästä