Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttaminen ja siihen liittyvät lait

16.11.2021

Sivistysvaliokunta, 16.11.2021

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää tärkeänä lähtökohtana, että esitetyillä muutoksilla voidaan pienentää henkilöiden tietosuojaan liittyviä riskejä. Muutokset mahdollistaisivat oppijanumeron käytön henkilön yksilöivänä yleistunnisteena koko opetushallinnossa ja parantaisivat henkilöiden tietosuojaa, kun henkilötunnuksen käyttö voitaisiin rajata vain välttämättömiin syihin.

Esityksen mukaan oppijanumeron laajempi käyttö olisi varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille vapaaehtoista. AMKE pitää hyvänä, että järjestäjille ei säädettäisi velvoitetta käyttää oppijanumeroa nykyistä sääntelyä laajemmin. Toivottavana kehityssuuntana olisi kuitenkin, että kaikki koulutuksen järjestäjät käyttäisivät oppijanumeroa. Tähän kannustaisi muutoksesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen järjestäjille.

Lataa lausunto tästä