Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitus

25.10.2021

Sivistysvaliokunta, 25.10.2021

AMKE ry:n tekemän kyselyn mukaan ammatillisen koulutuksen järjestäjistä 94 prosenttia on sitä mieltä, että opetus- ja kulttuuriministeriön arvio ammatillisen koulutuksen maksuttomuuden kustannuksista on alimitoitettu. Oppivelvollisuuden laajentamisen rahoitusvaje uhkaa kasvaa TUVA-koulutuksen toimeenpanon myötä entisestään ammatillisessa koulutuksessa. AMKE ry on pettynyt, että kesäkuun lausuntokierroksen palautteella ei ole ollut vaikutuksia kustannusarvioihin.

 

Esityksen mukaan ”säädösmuutokset toteutettaisiin kustannusneutraalisti TUVA-koulutukseen yhdistettävien nivelvaiheen koulutusten nykyisten määrärahojen puitteissa”. Kustannukset ammatillisessa koulutuksessa kuitenkin nousevat, koska sekä opiskelijamäärä että tuen tarve kasvavat. Käytännössä tämä tarkoittaa resurssien leikkaamista muista toiminnoista, esimerkiksi jatkuvasta oppimisesta. AMKE ry edellyttää, että rahoitustasoa tulee nostaa vastaamaan todellisia kustannuksia, kuten hallitusohjelmassa on oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä vakuutettu. 

Lataa lausunto tästä