Tietosuojaopas kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille

16.06.2021

Opetushallitus 16.6.2021

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää hyvänä, että tietosuojaopas julkaistaan oph.fi-verkkopalvelussa verkkosivuna. Tämä mahdollistaa oppaan jatkuvan päivittämisen ja sisällön pysymisen ajan tasalla.

AMKE esittää tietosuojaoppaaseen lisäystä itsenäisistä rekisterinpitäjistä. Asiaa käsittelevään osioon tulisi lisäksi linkittää tietosuojaliite itsenäisestä rekisterinpitäjyydestä yhteistyökoulutuksissa, joka on jo tällä hetkellä käytössä monissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä selkiyttäisi ja tehostaisi huomattavasti kahden ammatillisen oppilaitoksen yhteistyötä esimerkiksi tutkintokoulutuksen järjestämisessä ja oppisopimuskoulutuksessa. 

Lataa lausunto tästä