Oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n muuttaminen

31.08.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö, lausuntopalvelu, 31.8.2021

AMKE painottaa, että kaikkien eri koulutusalojen edustus tulee olla mukana yhteistyöryhmässä. Kunnat ovat pieni vähemmistö ammatillisen koulutuksen järjestäjissä, koska suurin osa on koulutuskuntayhtymiä tai yksityisoikeudellisia järjestäjiä. Myös yksityisoikeudellisten järjestäjien tulee voida vaikuttaa opiskelijahuollon suunnitteluun.

AMKEn mielestä hyvinvointialue toimisi parhaiten koollekutsujana yhteistyöryhmälle, koska se vastaa palvelun tuottamisesta ja sen alueella toimii useita kuntia ja koulutuksen järjestäjiä. 

AMKEn näkemyksen mukaan alueellinen toimintasuunnitelma tukee opiskelijahuollon toimeenpanoa ja palvelun saatavuuden varmistamista.

Lataa lausunto tästä