Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttaminen

09.11.2021

Sivistysvaliokunta, 9.11.2021

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisessä noudatettavasta henkilöstömitoituksesta. Lisäksi kuraattorin kelpoisuusehtoa koskevaa säännöstä täsmennettäisiin.

AMKE ei kannata kelpoisuusehtojen nostamista, koska se vaikeuttaa pätevän henkilöstön saatavuutta. Tämä puolestaan heikentäisi palvelujen saatavuutta. Esityksen kohta 5.1. aiheuttaisi merkittävän osaamisvajeen pätevistä kuraattoreista, joten sitä ei tule edistää.

AMKE pitää hyvin erikoisena, että vaikuttavuusarviossa ei edelleenkään oteta millään tavalla huomioon sote-uudistusta, jossa on tarkoitus siirtää opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelut uusien hyvinvointialueiden vastuulle.

AMKE suhtautuu edelleen varauksellisesti, että opiskelijahuollon riittävät resurssit sekä yhteistyö opetustoimen ja hyvinvointialueiden välillä voitaisiin taata uudessa toimintamallissa. 
 

Lataa lausunto tästä