Opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttaminen ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttaminen

15.01.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.1.2021

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE kannattaa opinto- ja tutkintorekisterilain muuttamista vapaan sivistystyön osalta. Esitys on linjassa opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän (OKM/62/0404/2018) työn kanssa.

Lataa lausunto tästä