Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttaminen

26.11.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 26.11.2021

AMKE kannattaa ehdotusta. Tietojen aikaisemman ilmoitus- ja korjausvelvollisuuden takarajan aikaistaminen kuukaudella tulee aikaistaa myös opetus- ja kulttuuriministeriön tekemiä suoritepäätöksiä seuraavan varainhoitovuoden osalta. Tämä helpottaisi koulutuksen järjestäjien talouden suunnittelua.

Lataa lausunto tästä