Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

30.11.2021

Opetushallitus, lausuntopalvelu, 30.11.2021

Uudistettavilla kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteilla vahvistetaan kotoutumiskoulutuksen kieli- ja viestintäosaamista, yhteiskunta- ja työelämäosaamista, opiskelijoiden ohjausta sekä opiskelijoiden yksilöllisten lähtökohtien ja tavoitteiden huomioimista. Valmiit perusteet on tarkoitus julkaista keväällä 2022.

Sisällölliset tavoitteet ovat kannatettavia. Kielitaito on tärkeää niin opiskelun ja työnteon kannalta kuin yleisesti yhteiskunnassa toimimiseen. Kielitaidon saavuttamisessa tulee olla riittävästi yksilökohtaista joustavuutta.

Kieliopinnoissa on tärkeää määritellä koulutuksen taso vastaamaan opiskelijan lähtötasoa, esim. korkeakoulutettujen lähtökohdat poikkeavat merkittävästi opiskelijasta, joka ei tunne latinalaisia aakkosia. AMKE muistuttaa lisäksi, että kieliopinnot ovat tarpeen yhdistää varhaisessa vaiheessa osaksi kotoutujan ammatillisia opintoja. Tämä tehostaa kotoutumiskoulutuksen vaikuttavuutta ja parantaa yksilöiden työllistymisvalmiuksia.

Lataa lausunto tästä