Kansallinen lukutaitostrategia 2030

20.10.2021

Opetushallitus, 20.10.2021

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää kansallista lukutaitostrategiaa erittäin tärkeänä. Lukemiseen liittyvät kysymykset koskettavat ammatillista koulututusta monin tavoin.

Lukutaitostrategiassa on tarpeen tuoda esiin selkeämmin perusopetuksen keskeinen rooli tavoitteeksi asetetun monipuolisen lukutaidon saavuttamisessa, sillä perusopetus tavoittaa koko ikäluokan. AMKE painottaa, että jokaisen nuoren tulee saada perusopetuksessa riittävät valmiudet toisen asteen opintoihin. Tällä hetkellä näin ei ole. Pisa-tutkimuksessa heikkojen lukijoiden osuus on 13,5 prosenttia. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä ammatilliseen koulutukseen ohjautuu yhä enemmän opiskelijoita, joilla on heikot perustaidot. Ammatillinen koulutus ei voi kuitenkaan paikata kaikkia perusopetuksen puutteita. Heikko lukutaito lisää selkeästi muun muassa opintojen keskeyttämisen riskiä.

Lataa lausunto tästä