Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

24.03.2021

Opetus- ja kulttuuriministerö 17.3.

Tarve parempaan hallinnon alojen väliseen koordinaatioon on selvä, mutta tärkeää olisi pohtia myös muita mahdollisia hallinnon raja-aitoja mataloittavia toimintamalleja. Nyt vaarana on, että lisätään hallintoa ja monimutkaistetaan entisestään toimintaa pohtimatta ministeriöiden osaamiseen ja koulutukseen liittyvien tehtävien, työnjaon ja toimivaltasuhteiden selkeyttämistä.  

Lataa lausunto tästä