Hyvinvointialueiden perustaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistus

16.03.2021

Työ- ja tasa-arvolautakunta 16.3.2021

AMKE ry esittää huolensa opiskelijahuollon puutteellisesta SORA-osaamisesta. Nykyisinkin osaamisessa on puutteita ja pelkona on, että osaaminen heikentyy entisestään uudistuksen myötä. Hyvinvointialueille tulisikin määrittää erikseen vastuu huolehtia SORA-osaamisesta. Koulutuksen järjestäjien ja opiskelijahuollon yhteinen monijäseninen elin voisi olla toimiva ratkaisu.

Lataa lausunto tästä