Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttaminen - Tutkintovienti ammatillisessa koulutuksessa

18.11.2021

Sivistysvaliokunta, 18.11.2021

AMKEn näkemyksen mukaan lupamenettelyn sujuvuus on ratkaiseva tekijä toiminnan onnistumisessa. Tutkinnon perusteet tulee antaa tutkintovientiä varten yhtenäisenä valtakunnallisesti. Kun perusteet ovat annettu ja koulutuksen järjestäjällä on kyseisen tutkinnon järjestämislupa, niin lupaprosessin tulee olla hyvin nopea ja muistuttaa luonteeltaan ilmoitusmenettelyä. Poikkeuksien laatiminen ja päätösten antaminen lupahakemuksiin tulee olla riittävän hyvin resursoitua Opetushallituksessa, jotta vientitoiminta on mahdollista. 

Jatkossa tutkinnon perusteita uudistettaessa myös vientitoimintaan tehtävät poikkeukset tulee ottaa huomioon jo valmistelussa. Tässä onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä tutkintovientitoimikunnan ja työelämätoimikuntien välillä. Kaikki tutkinnot eivät edellytä poikkeuksia, esimerkiksi tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto ja yrittäjän ammattitutkinto ovat ”vientikelpoisia” kansallisilla tutkinnon perusteilla.

Lataa lausunto tästä