Lausunnot

Lausunnot

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttaminen

23.8.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 23.8.2021

Lue lisää >

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku- ja valintaperusteet

20.8.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 20.8.2021

Lue lisää >

Asiakastietojen käsittely ja palvelualusta

20.8.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö, lausuntopalvelu, 20.8.2021

Lue lisää >

Valtakunnalliset opinto- ja tutkintorekisterit

20.8.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopalvelu, 20.8.2021

Lue lisää >