Työllistämisen edistämisen kuntakokeilu

21.09.2020

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 21.9.2020

HE 87/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta ja HE 114/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä.

Lataa lausunto tästä