Oppivelvollisuuslaki ja eräät siihen liittyvät lait

09.11.2020

Sivistysvaliokunta 6.11.2020

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää tärkeänä tavoitetta, että jokainen perusopetuksen päättänyt nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Ei ole kuitenkaan selvää, onko oppivelvollisuuden laajentaminen ja erityisesti siihen sisältyvä maksuton toinen aste vaikuttavuudeltaan tehokkain keino tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Lataa lausunto tästä