Oppivelvollisuuden laajentaminen ja tutkintokoulutukseen valmentava koulututus

04.12.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.12.2020

Esitetty muutos lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja sen perusteella annattavaksi esitetty asetus ei asiallisesti liity oppivelvollisuuden laajentamista koskevaan esitykseen. Tästä syystä AMKE ei kannata muutosesityksen käsittelyä tässä yhteydessä.
Lausunnossaan sivistysvaliokunnalle AMKE vaati hallituksen esityksessä olevan valtuutussäännöksen poistamista ja katsoo, että asetusluonnoksen mukaista 10 a § ei tule antaa.

Lataa lausunto tästä