Lausunto valtioneuvoston asetukseen koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

07.04.2020

Sivistysvaliokunnalle 7.4.2020

AMKE ry pitää asetukseen tehtyjä täsmennyksiä perusteltuina. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat sopeutuneet tilanteeseen hyvin. Kaikista opiskelijoista on pyritty pitämään huolta vallitsevat olosuhteet huomioiden.

katso myös: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Lataa lausunto tästä