Lausunto oppivelvollisuuslaista ja eräistä siihen liittyvistä laeista

11.06.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 10.6.

Ammatillinen koulutus ei voi paikata perusopetuksen puutteita. AMKE painottaa, että oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteiden toteutuminen edellyttää perusopetuksen joustavuuden, yksilöllisten opintopolkujen ja arvioinnin kehittämistä. Lisäksi tutkintoon valmentavaa koulutusta on uudistettava.

Lataa lausunto tästä