Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 § muuttamisesta

05.02.2020

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 3.2.

AMKE pitää lainsäädäntömuutosta perusteltuna, jotta Karvi voi toteuttaa arvioititehtäväänsä riittävän laadukkaasti ja jotta saadaan koulutuksen kehittämiseksi riittävää tietoa. 

Lataa lausunto tästä