Ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteiset valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

24.09.2020

Opetushallitus 23.9.2020

  • AMKE pitää Huippuosaajana toimiminen -tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia selkeinä. 
  • AMKE pitää uutta ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnon osaa erittäin tervetulleena ja tarpeellisena. 
  • AMKE pitää tärkeänä, että ammatillisen koulutuksen väylää yrittäjyyteen vahvistetaan entisestään.
  • AMKE katsoo, että ammattitaitovaatimuksille, joita ei voi osoittaa näytössä, tulee määrittää osaamisen osoittamistavat.
Lataa lausunto tästä