Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttaminen ja siihen liittyvät lait

16.11.2020

Sivistysvaliokunta 16.11.2020

Esityksessä ehdotetaan muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia, lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. Useat muutosesitykset ovat luonteeltaan teknisiä ja lainsäädäntöä harmonisoivia.

Lataa lausunto tästä