Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttaminen

14.08.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 14.8.

Esityksessä ehdotetaan muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, liikenteen palveluista annettua lakia, lakia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

Lataa lausunto tästä