Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttaminen

18.09.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 18.9.

AMKE ry kannattaa muutosesitystä, joka edistää ammatillisen koulutuksen koulutusvientiä, mutta samalla muistuttaa, että viennin esteiden purkamista tulee jatkaa.

Opetushallituksen perimät maksut tutkintojen perusteiden määräyksistä koulutuksen järjestäjiltä koulutusvientiä varten on oltava kohtuullisia ja vastattava korkeintaan todellisia kustannuksia.
 

Lataa lausunto tästä