Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

18.06.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 19.6.

Muutosesityksessä ehdotetaan lisättäväksi 20 a §, jossa säänneltäisiin opiskelijan oikeutta muuhun maksuttomaan ruokailuun kuin yhteen päivittäiseen ateriaan tietyissä tapauksissa. Nämä tapaukset liittyvät ovat metsäalan, maatalousalan, puutarha-alan ja  puutarhatalouden perustutkintokoulutuksessa opiskeleviin, joille tulee tarjota päivittäisen aterian lisäksi aamiainen ja päivällinen.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry pitää muutoksia kannatetavina. Esitettyä velvoitetta toteutetaan jo yleisesti vapaaehtoisesti.

Lataa lausunto tästä