Lausunto Viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportista

14.02.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 14.2.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportin esityksiä kokonaisuudessaan kannatettavina. 

Työryhmän määrittelemät kriteerit koskien osaamiskokonaisuuksien osaamisperusteisuutta, säädösperustaa, tehtävää, vakiintuneisuutta, tunnettuutta sekä osaamiskokonaisuuksien laajuutta muodostavat selkeän lähtökohdan arvioida osaamiskokonaisuuksien sijoittamista viitekehykseen. Tämä on tärkeää päätöksenteon läpinäkyvyyden kannalta.
 

Lataa lausunto tästä