Lausunto vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistiosta

30.10.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 23.10.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää tärkeänä, että vapaan sivistystyön opinnoissa hankittu osaaminen on sujuvasti tunnistettavissa ja tunnustettavissa. Samalla täytyy huolehtia siitä, että myös jatkossa vapaan sivistystyön perusta henkilön omasta yksilöllisestä tarpeesta lähtevään taitojen ja osaamisen kehittämiseen säilyy. 

Lataa lausunto tästä