Lausunto tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018

14.02.2019

Sivistysvaliokunnalle 14.2.

Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 käsittelee laaja-alaisesti tasa-arvolain toteutumisesta työelämässä, koulutuksessa ja laajemmin yhteiskunnassa.

AMKE ry haluaa tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta nostaa esiin monien ammattien sukupuolittuneisuuden ja nuorten oppimisvalmiuksien puutteet.

Lataa lausunto tästä