Lausunto kansallisten mediakasvatuslinjausten luonnoksesta

29.10.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 28.10.

Perusasteen ja toisen asteen koulutuksen mediakasvatusta tulisi tutkia, sillä linjausluonnoksessakin todetaan, ettei sen toteutumista ole selvitetty.

Vision tulisi olla tiiviimpi ja ilmaista selkeästi tavoitetila, johon toiminnalla pyritään saavuttamaan.

Lataa lausunto tästä